CIAK-Blog post Subas || Home

RECIKLIRANJE STARIH AKUMULATORA – SVE ŠTO TREBATE ZNATI!

Važne informacije o automobilskim baterijama

Zapamtite, akumulatori u vozilu sadrže 2-3 litre akumulatorske kiseline, plus olovo, koje su visoko toksične. Kiselina baterije može izazvati slepilo ako prodre u područje oko očiju, a olovo može izazvati trovanje olovom ako se proguta. Međutim, ovi toksični materijali se mogu reciklirati u nove proizvode, a poznato je da se akumulatori recikliraju u sve od posuda za biljke do novih baterija. Recikliraj, isplati se! Donesi u CIAK !!!

Korišc´ene baterije sadrže opasne materijale koji mogu biti izuzetno štetni za životnu sredinu, tako da je to posebno opasno (i nezakonito!) Da ih jednostavno bacite na selo. Baterije starih automobila treba uvek odlagati na odgovarajuc´i način kroz programe recikliranja. Oni se takođe ne mogu slati na deponije bez dugog procesa čišc´enja, tako da je najefikasniji način da se njima odlaže da se recikliraju. Reciklirajuc´i vaše akumulatore sa nama, ovde u CIAK-u nec´ete samo pomoc´i okolini, vec´ c´ete i za njih dobiti novac! Stvarno je lako RECIKLIRATI stare baterije sa nama!

Bezbednosni saveti za pomeranje akumulatora

Uvek odspojite bateriju pre nego što je pregledate ili premestite, i prvo isključite negativni kabl. Bateriju uvek držite uspravno. Budite pažljivi kada podižete i nosite bateriju, jer mogu biti teški. Ako ne mislite da c´ete je moc´i nositi sami, potražite pomoc´, a ne pokušavajte. Boli ako padnu na tvoju nogu! Ako baterija ima curenja ili udubljenja, ne pokušavajte da je pomerate. Umesto toga konsultujte profesionalnog mehaničara. Ako imate bilo kakvih pitanja o recikliranju akumulatora, možemo vam pomoc´i! Kontaktirajte nas za više detalja. Za vas tu je CIAK ekološki tim. www.ciakrs.rs.