CIAK-Blog post Subas || Home

Uzroci koji mogu dovesti do pražnjenja akumulatora?

Uzroci za pražnjenje akumulatora su brojni, baš kao i broj razloga zašto je akumulator važan deo savremenih automobila. Njegov osnovni zadatak jeste da obezbedi električno napajanje neophodno za pokretanje vozila. Takođe, akumulator je mesto gde se čuva dodatna električna energija koju stvara alternator.Ukoliko se akumulator isprazni, bićete onemogućeni da koristite različite električne uređaje vašeg vozila, a samim tim i da pokrenete automobil. Iako ćete uglavnom moći da pokrenete vozilo ako se akumulator isprazni jednom, ukoliko nastavi da se prazni i pravi nevolje, to znači da postoji vec´i problem za koji c´e vam biti potrebna stručnost auto mehaničara ili električara da se problem reši.

Veoma je važno da prilikom startovanja motora svi potrošači budu ugašeni, pri tome se misli na svetla, grejanje, audio uređaj, brisače. Svaki dodatni potrošač povećava šok koji akumulator preživljava tokom startovanja. U proseku, akumulator traje od 3 do 5 godina, ali navike u vožnji i izlaganje ekstremnim elementima mogu skratiti životni vek baterije.

Postoje brojne stvari koje mogu dovesti do pražnjenja akumulatora, a u nastavku pogledajte neke od najčešc´ih, kao i savete, kako da ih predupredite!

Zimski uslovi vožnje su pravi izazov za svaki akumulator:

Većina vozača će vam reći da je jedan od najčešćih krivaca za zimske muke upravo akumulator. Što je temperatura niža, akumulator je sve slabiji, te je neophodno da promenite neke navike ukoliko želite da bez većih problema prevaziđete zimski period i da vas akumulator ne izda u najgorem trenutku. Zato bi trebali pred zimski period akumulator proveriti u servisu, kako bi se ispitao njegov napon i kapacacitet i po potrebi dopunio, što bi garantovalo njegovu pouzdanost u zimskim uslovima.

Sigurno vam se desilo da ostavite upaljene farove na autu:

Jedan od osnovnih razloga za brzo pražnjenje akumulatora jesu uključena svetla, kada automobil ne radi. Ostavljena upaljena svetla na ugašenom automobilu je nešto najgore za „zdravlje“ akumulatora. Ukoliko ga potpuno ne „iscede“, svetla će mu u najmanju ruku osetno skratiti životni vek. Neka istraživanja su pokazala, da najveći procenat ljudi koji zaborave da isključe svetla na automobilu to urade po danu, a verovatnoća da se vaš akumulator isprazni se povećava što je napolju hladnije vreme.

Nemojte koristiti nikakve uređaje dok je automobil isključen:

Ako koristite radio ili druge infotainment sisteme, a samo ste dali kontakt dok motor ne radi, može doc´i do znatnog pražnjenja akumulatora. Korišc´enje napajanja baterije c´e dovesti do toga da motor ne može da se pokrene, jer baterija treba da obezbedi početni električni impuls za startovanje motora. Zbog toga budite veoma pažljivi kada čekate duže vreme u automobilu, a sluša vam se radio ili vam je potrebno grejanje, jer ukoliko ne vodite računa postoji relana šansa da kada dođe vreme da krenete to nećete moći da uradite zbog istrošenog akumulatora.

Vodite računa da dobro zatvorite vrata svog automobila:

Kada ostavite vrata na vozilu, tj. ukoliko ih ne zatvorite dovoljno dobro, može doc´i do paljenja unutrašnjeg svetla ili svetla kontrolne table. Ako se ova mala svetla ostave uključena duže vreme, kao što je naprimer tokom noći, postoji dobra šansa da vaše vozilo nec´e imati dovoljno snage u bateriji da se ujutru pokrene.